Diğer İsimleri=Lolium multiflorum – Caramba)
– Caramba, geniş yapraklı , çok lezzetli ve kolay sindirilebilen
tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
– Enerji ve protein değeri çok yüksek olan CARAMBA yeşil
ot olarak yedirildiği gibi kuru ot olarak ve silajı yapılarak da
değerlendirilir.
– İdeal iklim şartlarında her 20 günde bir biçime gelmektedir.
– Diğer yeşil otlarda olduğu gibi kondisyon düşüklüğüne sebep olmaz.
– Kolay sindirilebilirliği, yüksek besin değerleri ve yüksek kuru
madde oranı sayesinde süt ve besi artışı sağlar.

Ekim Zamanı: Ege, Marmara, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde Eylül/Ekim,Orta ve Doğu Anadolu Bölgesinde Ağustos sonu Eylül başında ekilir.

Tohum Yatağı: Düz tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır

Ekim Miktarı: 3-4 Kg/da

Ekim Derinliği: 1.5-2 cm

Gübreleme: Ekimden önce tohum yatağına 15 kg/da 20-20-0 (NPK) ilk çıkıştan 15 gün sonra 15-20 kg/da Amonyum nitrat (%33) uygulanır. Ekim-Kasım aylarında don görülen bölgelerde çıkıştan sonra gübre tavsiye edilmez. Her biçimden sonra:20-25 kg/da Amonyum nitrat (%33) ile gübre yapılmalıdır. Gübreleme biçimden sonra otların toplanmasını takiben yapılmalıdır. Gübre uygulandığı zaman yaprakların kuru olmasına dikkat edilmelidir. Ekimden önce ve her biçimden sonra hayvan gübresi de uygulanabilir.

Sulama: Genellikle tohumlar ekimden 1 hafta sonra çimlenirler. Çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için ekimi takip eden 2-3 hafta içinde az miktarda ancak sık sık sulama yapmak gereklidir. Bitkinin köklenmesinden sonra ise sulama, buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. Her sulama için uygulanması gereken en uygun su miktarı
30 mm’dir. (=30,000 lt/da)

Yabancı Ot Kontrolü: Gerekli olan hallerde bitkinin 4. Yaprak aşaması ve sonrasında 2,4-D Amin gibi geniş yapraklı yabancı ot öldürücü ilaçlar uygulanabilir.

Ot Üretimi Ve Verimi: CARAMBA 6-32 °C arasında her ısıda gelişmektedir. En ideal gelişme ısısı 18-24 °C arasındadır. Donlara karşı dayanıklıdır. Ekildiği alanın yaz aylarında sulanması, iklim koşullarının ve uygulanan bakımın iyi olması şartıyla CARAMBA’dan yılda 5-8 biçim alınır. Biçim, bitki boyu yüksekliği 30-40 cm arasında iken yapılmalıdır.
1200 kg-2000 kg kuru madde/da/yıl; 10-20 ton yaş ot/da/yıl/ oranında verim alınması mümkündür.
Kuru arazide 2 defa biçim yapılmaktadır.

Biçim ve Otlatma: 6 cm biçim yüksekliği önerilmektedir. Orak veya tırpan ile biçilmesi mümkündür. Gelişmiş işletmelerde ise çayır biçme makinaları ile biçim yapılabilmektedir. Otlatma 8-15 cm arasında yaptırılmalıdır. 6 cm’den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır.

Yorum Yaz

Telefon